Kentsel dönüşüm kredisi hakkında bilgiler

Kentsel dönüşüm kredisi nedir, Kentsel dönüşüm kredisi nasıl alınır, kentsel dönüşüm kredisi almak için ne yapılmalı?

Paylaş

Kentsel Dönüşüm Kredisi Nedir? 6306 sayılı “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun” kapsamında bulunan riskli bölgelerdeki binaların yenilenmesi için Bankamızca kredi kullandırılabilmektedir.

İlgili Kanun Maddesine Göre;

Riskli Alan: Zemin yapısı veya üzerindeki yapılaşma sebebiyle can ve mal kaybına yol açma riski taşıyan, Bakanlık veya İdare tarafından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının görüşü de alınarak belirlenen ve Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca kararlaştırılan alan,

Riskli Yapı: Riskli alan içinde veya dışında olup ekonomik ömrünü tamamlamış olan ya da yıkılma veya ağır hasar görme riski taşıdığı ilmî ve teknik verilere dayanılarak tespit edilen yapı olarak açıklanmıştır.

Bu açıklama kapsamında; hak sahipleri yeniden inşa edilecek konutları için Bankadan kentsel dönüşüm kredisi kullanabilirler. Bu krediler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın sağlayacağı faiz desteğinden yararlanmaktadır.

Kentsel dönüşüm kredisi almak isteyen hak sahipleri ne yapmalı?

Hak sahipleri binalarının risk tespiti için, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlara başvurur.

Yetkili kuruluştan alınan “Riskli Yapı Tespit Raporu” ile riskli olduğu belirlenen binalarda 2/3 oy çoğunluğu ile dönüşüm kararı alınır.

Hak sahiplerince müteahhit firma belirlenir ve firma arasında yapım sözleşmesi imzalanır.

Hak sahibi Akbank’a kentsel dönüşüm kredisi başvurusunda bulunur.

Bakanlık Tarafından Uygulanacak Faiz Desteği / Kira Yardımı Nedir?

6306 sayılı yasa kapsamında riskli bina tespit edilerek dönüşüme tabi tutulan binalardaki hak sahiplerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 2012/3803 sayılı Bakanlar Kurulu kararınca faiz desteği verilecektir.

Bakanlık kat maliklerine en fazla 18 ay olmak üzere ayda 600 TL kira yardımı yapabilir.

Kat malikleri kira yardımı veya faiz desteği haklarından sadece birinden faydalanabilir.

2016 yılı için konut ve işyeri kredilerinde Bakanlık tarafından azami 125.000 TL’ye kadar faiz desteği sağlanabilecektir. Birden fazla bağımsız bölüme sahip olan hak sahipleri adına faiz desteği sağlanacak kredi tutarı azami 625.000 TL dir.

Konut için yıllık %4 (aylık %0,33) ve azami 120 ay vadede, işyeri için ise yıllık %3 (aylık %0,25) ve azami 84 ay vadede faiz desteği sağlanmaktadır

Kredi için Bakanlık tarafından ödenecek faiz desteği tutarı, aylık olarak müşterinin kredi taksit ödemesinin ardından, Banka tarafından Bakanlıktan talep edilecek ve Bakanlığın Bankaya aktaracağı faiz desteği tutarı müşterinin hesabına virman yapılacaktır.