Yapı Kayıt Belgesi nereden alınır ve ne işe yarar?

Yapı Kayıt Belgesi nereden alınır? sorusunun cevabı son günlerde en çok merak edilen konular arasında yer alıyor.

Paylaş

Yapı Kayıt Belgesi nereden alınır? sorusunun cevabı son günlerde en çok merak edilen konular arasında yer alıyor.

Belge 31 Aralık 2017’den önce yapılmış yapılar için verilecek. Belge için müracaatlar 31 Ekim 2018’e kadar yapılacak, belge bedeli ise 31 Aralık 2018’e kadar ödenebilecek.

Yapı Kayıt Belgesi nereden alınacak?

Yapı Kayıt Belgesi başvuru işlemleri E-Devlet sistemi üzerinden yapılacak.

Yapı Kayıt Belgesi için yapı maliklerinden herhangi birisi veya vekili tarafından, e-Devlet üzerinden Yapı Kayıt Sistemindeki formun doldurulması gerekiyor. Ayrıca ilgili kurum ve kuruluşlara başvurulmak suretiyle de müracaatta bulunulabilecek.

Müracaatın e-Devlet üzerinden yapılması durumunda formunun eksiksiz olarak doldurulmasından ve Yapı Kayıt Belgesi ücreti yatırılmasından sonra, Yapı Kayıt Sistemi tarafından oluşturulan Belge için talepte bulunan yapı sahibince e-Devlet üzerinden alınacak.

Müracaat kurum ve kuruluşlara yapılmış ise form müracaat sahibinin beyanına göre eksiksiz olarak doldurulacak. Belge bedelinin yatırılması sağlanacak. Yapı Kayıt Belgesi formu sistem üzerinden onaylanmak üzere Müdürlüğe gönderilecek ve formun Müdürlükçe onaylanmasından sonra bir örneği talepte bulunan yapı sahibine verilecek. Her yapı için sadece bir belgesi düzenlenecek.

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ilgili tebliğe göre Yapı Kayıt Belgesi kullanım alanları şöyle olacak:

Yapı Kayıt Belgesi ne işe yarayacak?

Belge verilen yapıların malikleri, bu belgenin bir örneğini belediye ve mücavir alan sınırları içinde ilgili belediyesine vermelidir. Bu sınırlar dışında il özel idaresine vermek zorundadır.

Belge verilen yapılara geçici olarak su, elektrik ve doğalgaz bağlanabilir.

Belge verilen yapılarla ilgili 3194 sayılı Kanun uyarınca alınmış yıkım kararları ile tahsil edilemeyen idari para cezaları iptal edilir.

Belge alındıktan sonra yapı ruhsatı alıp da yapı kullanma izin belgesi almamış veya yapı ruhsatı bulunmayan yapılarda kullanılabilir. Yapı kullanma izin belgesi aranmaksızın kullanım maksadı değişiklikleri de dahil olmak üzere tapuda cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesisi yapılabilmesi için kullanılır.

Kat mülkiyetine geçilmiş olması 16/5/2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun Ek 1 inci maddesinin uygulanmasına engel teşkil etmez.

İnşaat halindeki yapılarda 31/12/2017 tarihi itibari ile bitmiş olan kısımlar için ilave inşaat alanı ihdas etmemek şartı ile belge verilir. Belge verilen kısımların eksik inşaat işleri tamamlanabilir.

Yapılarda ruhsat alınmaksızın yapılabilecek basit onarım ve tadilatlar yapılabilir.

Yapılarda işyeri açma ve çalışma ruhsatı yapı kullanma izin belgesi aranmaksızın verilir.

Bunu da okumanızı tavsiye ediyoruz: http://www.emlakzamani.net/emlak-rehberi/yapi-kayit-belgesi-ucreti-ne-kadar-nasil-hesaplanir.html