Müteahhitlik yetki belgesi nasıl alınır?

Müteahhitlik yetki belgesi nasıl alınır? Müteahhitlik yetki belgesi için nereye başvurulur? Müteahhitlik belgesi için gerekli evraklar neler?

Paylaş

Müteahhitlik Yetki Belgesi almak ruhsata tabi inşaat yapan yapı müteahhitlerinin tescili, yetki belgeli ustaların çalıştırılması ve denetlenmesi açısından gereklilik.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan bu düzenlemeler ile ruhsata tabi inşaat yapan yapı müteahhitlerinin tescili, yetki belgeli ustaların çalıştırılması, yapı müteahhitlerinin, şantiye şeflerinin ve yapı ustalarının kayıt altına alınması, takibi ve denetlenmesi sağlandı.

Yayınlanan yönetmelikle 2012’den itibaren yapı ruhsatına tabi bütün yapıların bir yapı müteahhidinin sorumluluğu altında inşa edilmesi şartı getirildi. Bu kapsamda yapı müteahhitliğini üstlenecek olan her müteahhidin bir yapı müteahhidi yetki belgesi numarası alması şartı da getirildi.

6.12.2010 tarih ve 27787 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 01.01.2012 tarihinden itibaren yürürlüğe giren “Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları ile Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmelik” hükümlerine istinaden,  gerçek (şahıs) ve tüzel kişilere (şirketler), yapı müteahhidi yetki belgesi numarası, Çevre İl Müdürlüklerince veriliyor.

Müteahhitlik yetki belgesi nasıl alınır?

Buna göre Müteahhitlik Yetki Belgesi alarak inşaat yapmak isteyenler Çevre ve Şehircilik İl müdürlüklerine başvurarak yapı müteahhitliği yetki belgesi numarası almaya başladı. Yetki belgesini almak için yapı müteahhiti yetki belgesi numarası başvuru formunu doldurulmalı. Sonrasında kayıtlı olunan meslek odasından alınan oda sicil kayıt suresi belgesinin aslını ve nüfus cüzdanı fotokopisini Çevre ve Şehircilik İl müdürlüklerine teslim etmek yeterli oluyor.

Müteahhit Belge Sorgulama Ve Kayıt İşlemleri

Bakanlıkça Kayıtlarına ulaşılabilen Yapı Müteahhitlerine “Yapı Müteahhidi Yetki Belgesi Numarası” oluşturdu. Müteahhitlik Yetki Belgesi sahibi Müteahhitler ve Vatandaşlar Bakanlığın  http://yambis.csb.gov.tr/ internet adresinden numaraları olup olmadığını vatandaş girişi bölümünden girerek TC kimlik veya tüzel şirketlerde vergi numarası yazarak kayıtlı olup olmadıklarını kontrol edip, yine internet üzerinden kayıt olabilecekler.

İnternet üzerinden yapılan kayıt işlemlerinde Başvurunun onaylanabilmesi için istenen belgelerin en kısa sürede Müdürlüğümüze iletilmesi gerekiyor.

Müteahhit Tanımlama : İlk defa kayıt numarası alacakların firmalarını tanımlama sekmesi.

Yetki Belgesi Numarası Başvuru : Yetki Belge Numarası İçin Başvuru Sekmesi.

Müteahhit Sorgulama : Yetki Belge Numarası ve Müteahhit Sorgulama Sekmesi

Müteahhit Yetki Belgesi başvuru için istenen belgeler

GEÇİCİ MÜTEAHHİTLİK İÇİN: (İnşaat; Bodrum+2 Kat, 500 m2  Aşmayacak Şekilde ise)

1-      Kimlik Fotokopisi (ZORUNLU)

2-      Başvuru Formu. (Adres, Telefon Bilgileri, T.C. Numaraları Gibi İlgili Tüm Haneler Eksiksiz Doldurulacak.)  (ZORUNLU)

3-   Tapu Fotokopisi (ZORUNLU)

4-   Tapu, hisseli olması durumunda noter onaylı muvafakatname. (ZORUNLU)

5-   Geçici Müteahhitlik Yetki Belgesi Numarasının Kullanımına İlişkin Bilgilendirme. (Müdürlüğümüzden alınabilir) (ZORUNLU)

6-      Banka Dekontu [Halk Bankası Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermaye Hesabına ( Kod No:118) 1000,00 TL] (ZORUNLU) (EFT/HAVALE KABUL EDİLMEMEKTEDİR)

Dekont başvuru sahibi adına yatırılacaktır.

GERÇEK KİŞİ İÇİN:

1-      Başvuru Formu (Adres, Telefon Bilgileri, T.C. Numaraları Gibi İlgili Tüm Haneler Eksiksiz Doldurulacak.) (ZORUNLU)

2-      Kimlik Fotokopisi (ZORUNLU)

3-      Ticaret Odası Kayıt Belgesi (Aslı veya Aslı gibidir onaylı sureti) 2016 yılı içinde alınmış olacak. (Faaliyet alanında inşaat ile ilgili kodlar bulunacaktır) (ZORUNLU)

4-      Vergi Levhası Fotokopisi (ZORUNLU)

5-      Banka Dekontu [Halk Bankası Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermaye Hesabına ( Kod No:118) 1500,00 TL]

Dekont başvuru sahibi adına yatırılacaktır. (ZORUNLU) (EFT/HAVALE KABUL EDİLMEMEKTEDİR)

Müteahhit Yetki Belgesi almak isteyen şirketler için istenen belgeler

1-      Başvuru Formu (Adres, Telefon Bilgileri, T.C. Numaraları, Son Ortaklık Durumları Gibi İlgili Tüm Haneler Eksiksiz Doldurulacak.)   (ZORUNLU)
2-      Şirketin Ticaret Odası Kayıt Belgesi (Aslı veya Aslı gibidir onaylı sureti) 2016 yılı içinde alınmış olacak (ZORUNLU)

3-      Şirketin Vergi Levhası Fotokopisi (ZORUNLU)

4-      Şirketin Kuruluş Gazetesi ( Aslı veya Aslı gibidir Onaylı) (ZORUNLU)

5-      Herhangi bir değişiklik ( unvan, sermaye artırımı, amaç ve şirket temsil) olduysa bunun yayınlandığı ticaret sicil gazetesi ( aslı veya aslı gibidir onaylı sureti ) (ZORUNLU)

6-      Son ortaklık pay durumunu gösterir gazete (aslı veya aslı gibidir onaylı sureti) (ZORUNLU)

7-      Ortakların Kimlik Fotokopileri (ZORUNLU)

8-      Banka Dekontu [Halk Bankası Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermaye Hesabına ( Kod No:118) 1500,00 TL]

Dekont şirketin vergi numarası adına yatırılacaktır. (ZORUNLU) (EFT/HAVALE KABUL EDİLMEMEKTEDİR)

ADİ ORTAKLIK İÇİN:

1-      Kişilerin Kimlik Fotokopileri

2-      Başvuru Formu.(Adres, Telefon Bilgileri, T.C. Numaraları, Son Ortaklık Durumları Gibi İlgili Tüm Haneler Eksiksiz Doldurulacak.)

3-      İlgili vergi dairesi müdürlüğünden alınacak adi ortaklığa ait vergi numarasını gösteren belge.

4-      Banka Dekontu [Halk Bankası Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermaye Hesabına ( Kod No:118) 1500,00 TL]

Dekont adi ortaklığın vergi numarası adına yatırılacaktır. (EFT/Havale kabul edilmiyor)

5-   Adi ortaklık kayıtlarında ortakların her biri için müteahhitlik kaydının tamamlanmış olması gerekmektedir.

6-  Adi ortaklık sözleşmesi aslı veya noter onaylı sureti.

Müteahhit Yetki Belgesi almak isteyen kooperatifler için istenen belgeler

1-      Başvuru Formu (Adres, Telefon Bilgileri, T.C. Numaraları Gibi İlgili Tüm Haneler Eksiksiz Doldurulacak, Yapı Kooperatifini Temsile Yetkili En Az iki Yönetim Kurulu Üyesince İmzalanacak.)

2-      Yapı Kooperatifinin Ticaret Oda Kayıt Belgesi (Aslı veya Aslı gibidir Onaylı). 2016 yılı içinde alınmış olacak.

3-      Yapı Kooperatifinin Vergi Levhası Fotokopisi

4-      Yapı Kooperatifinin Kuruluş Gazetesi ( Aslı veya Aslı gibidir Onaylı)

5-      Yapı Kooperatifinin Kendi Yapılarının Müteahhitliğini Üstlenmeye Yetkili Olduğunu Gösterir Genel Kurul Kararı veya Kararın Yayınlandığı Ticaret Sicil Gazetesi (Aslı veya Aslı gibidir Onaylı)

6-      Kooperatif Binalarının İnşa Edileceği Arsanın Mülkiyetinin Kooperatife Ait Olması Halinde Tapu Senedi; Arsanın Mülkiyetinin Kooperatife Ait Olmaması Halinde Arsa Sahibi İle Yapılmış Noter Onaylı Tapuya Şerh Verdirilmiş Satış Vaadi Sözleşmesi ( Aslı veya Aslı gibidir Onaylı)

7-      Yapı Ruhsatı Düzenlenecek Kooperatif Binasına İlişkin İlgili Bilgilerin Yer Aldığı Temsile Yetkili En Az İki Yönetim Kurulu Üyesince İmzalı “Yapı Ruhsatı Ön Başvuru Formu” (İlgili Kısmı Doldurulup İmzalanacak; Müracaattan Sonra Sistem Kaydı İçin Müdürlüğümüzce Hazırlanacak İkinci Formunda İmzalanması Gerekmektedir.)

8-      Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin Kimlik Fotokopileri

9-    Yönetim Kurulu Güncel Yetki Belgesi ( Aslı veya Aslı gibidir Onaylı)

10- Banka Dekontu [Halk Bankası Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermaye Hesabına ( Kod No:118) 1000,00 TL]

Dekont kooperatifin vergi numarası adına yatırılacaktır. (EFT/HAVALE KABUL EDİLMEMEKTEDİR)

www.csb.gov.tr adresinde uygulamalar/müteahhit ve müellif bilgi sistemi/yambis vatandaş girişinden sonuçlar takip edilebilecek. Tlf: 0 256 219 5770

NOT: Sadece geçici müteahhit tanımlamalarında vekaletname kabul edilebilmektedir. Vekaletname ile yapılan başvurularda vekaletname noter onaylı asıl belge olacak, vekaletnamede; “Yambis İşlemlerini Yürütmek Üzere” ibaresi bulunacak.

İstenen evrakların başvuru sahipleri (Geçici ve gerçek kişiler, şirket müdürleri…) ile birlikte müdürlüğün personelleri tarafından incelenmesi gerekiyor.