Müteahhit Yetki Belgesi Sorgulama nasıl yapılır?

Müteahhit Yetki Belgesi sorgulama yaparak müteahhidin yetki belgesi sahibi olup olmadığı hakkında bilgi edinilebiliyor.

Paylaş

Müteahhit Yetki Belgesi Sorgulama yaparak müteahhidin yetki belgesi sahibi olup olmadığı hakkında bilgi edinilebiliyor.

16/12/2010 tarih ve 27787 Saylı Resmi Gazete de yayımlanan “Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları ile Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmelik” gereği; 01/01/2012 tarihinden itibaren her müteahhidin bir yapı müteahhidi yetki belgesi numarası alması gerekiyor. Bu numaranın yapı ruhsatında, yapı kullanma izin belgesinde ve yapım işleri sözleşmelerinde kullanılması zorunlu.

Müteahhitlerin Yetki Belgesi alarak, bu belgeye verilecek olan numarayı yapımla ilgili her türlü işlerinde kullanmaları zorunluluğu var. Bunun sonucunda yetki belgesi numarası olmayan, hatalı imalattan dolayı ceza almış müteahhit veya şirketlere inşaat yapım izni verilmiyor.

Müteahhit Yetki Belgesi Sorgulama nereden yapılır?

Müteahhit Yetki Belgesi Sorgulamak için  http://yambis.csb.gov.tr/ adresinden giriş yapıldığında açılan YAMBİS sayfasındaki Vatandaş bölümünden TC. Kimlik numarası veya Vergi numarası kullanılarak sorgulama yapıldığında Müteahhitlik Yetki Belgesi olup olmadığı öğrenilebilecek.

Sorgulama için http://yambis.csb.gov.tr/MuteahhitSorgu.aspx

Yapım işinin ruhsata aykırı olarak gerçekleştirilmesi ve verilen süre içinde aykırılığın giderilmemesi halinde yetki belgesi 5 yıl için iptal edilecek. İmalatın can-mal güvenliğini tehdit etmesi halinde iptal süresi 10 yıl. İş nedeniyle doğan vergi, sigorta primlerinin ödenmemesi ve benzer durumlarda iptal süresi 1 yıldan az olmayacak.

Belgesiz başlanılan binanın ruhsatı iptal edilecek ve yapı mühürlenecek. Müteahhidin, yapı ruhsatının düzenleniş tarihinden yapı kullanma izni belgesinin veriliş tarihine kadar üç defa idari para cezası alması halinde, kaydı olumsuz kabul edilecek.

Şantiye şefine de sorumluluk verildi. Yapı müteahhidi ve şantiye şefi, yapıyı, tesisatı ve malzemeleriyle birlikte ilgili mevzuata, ruhsata, projelere, standartlara ve şartnamelere uygun olarak inşa edecek. Yetki belgesi olmayan usta çalıştıramayacak.

Bu yazıyı da okuyun: Müteahhit olmak istiyorum diyenlere öneriler