Kimler emlak vergisi ödemez?

Kimler emlak vergisi ödemez? sorusu emlak vergisinden muaf olmak isteyenlerin en çok merak ettiği konuların başında geliyor. 

Paylaş

Kimler emlak vergisi ödemez? sorusu emlak vergisinden muaf olmak isteyenlerin en çok merak ettiği konuların başında geliyor.

Emlak Vergisi taşınmaz mal varlığı için devlete ödenen vergi türü olarak biliniyor. 1986 yılından bu yana belediyeler tarafından tahsil edilen emlak vergisini taşınmaz sahipleri yıllık olarak ödemekle sorumlu. Emlak vergisi; bina vergisi ve arazi vergisi olarak ikiye ayrılıyor.

Emlak vergisi ödemesi arsa, arazi, mesken ve işyerleri için farklı oranlarda, vergi yılı içerisinde asgari rayiç değerler üzerinden hesaplanıyor.

Gayrimenkullere (arsa, arazi, mesken ve iş yeri) ait vergi ödeyeceği yıl itibariyle asgari rayiç değerleri üzerinden hesaplanır. Vergi oranları arsalar için %06, araziler için %03, meskenler için %02 ve iş yerleri için %04’tür.

Ayrıca gayrimenkulun bağlı olduğu belediye eğer Büyük Şehir Belediyesi ise ödenmesi gereken vergi 2 katı çıkıyor. Örneğin normal belediyelerde binaların emlak vergisi binde 2 iken, büyükşehir belediyesinde emlak vergisi binde 4 olarak hesaplanıyor.

Emlak vergisinin zamanında ödemeyen mükellef geciken taksit için her ay 6183 Sayılı Kanun hükmüne göre tespit edilen oranda gecikme cezası ödemek zorundadır. Örneğin bu oran 2006 yılından itibaren aylık gecikme cezası %2,5 olarak belirlenmiştir.

Ölen kişi bildirimde bulunmamış ise varisler üç ay içerisinde bildirimde bulundukları taktirde cezai işlem uygulanmaz, ancak ölüm tarihinden üç ay sonra varisler tarafından bildirimde bulunulmaz ise her varis adına ayrı ayrı ceza uygulanır ve takibi vergi ziya, vergi ve gecikme cezası da alınır.

Kimler emlak vergisi ödemez?

Kimler emlak vergisi ödemez? Emlak vergisi ödemeyecek kişiler 2006’da çıkan Bakanlar Kurulu kararı ile belli oldu. Buna göre hiçbir geliri olmadığını belgeleyen kişiler, emekliler, gaziler, şehitler, dul ve yetimlerine ait brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek mesken için emlak vergisi alınmıyor.

Emlak vergisi ödemeleri yıl içerisinde iki taksit halinde ödeniyor. Emlak vergisinin birinci taksit ödemeleri 31 Mayıs tarihinde son buluyor. İlk taksidi ödemeyen mükelleflerin, aylık yüzde 1.40 oranında gecikme zammı ödemeleri gerekiyor. Emlak vergisinin ikinci taksit ödemeleri ise 30 Kasım 2017 tarihinde son bulacak. Belediyelerce belirlenen tarihte ödeme yapmayan kişilerin banka hesaplarından otomatik olarak vergi borcu tahsil edilebiliyor.

Satılan bina, arsa veya arazi niteliğindeki gayrimenkulün mükellefin üzerinden düşülmesi için dilekçe ile ilgili Belediyeye müracaat edilmesi gerekiyor. Emlak Vergisi Vergicilik tarihinde rastlanan ilk vergilerden biri olarak biliniyor. Dünyada diğer ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de Osmanlı İmparatorluğu döneminden beri Emlak üzerinden vergi alınıyor. Cumhuriyet döneminde Emlak Vergisi 1972 yılına kadar tahrir ( yazım ) sistemine göre alınmış, bu tarihte yapılan kanun değişikliği ile beyan sistemine geçilmiştir.

Gayrimenkul bildirimi için ilgili birime giden mükellefler her bir gayrimenkul türü için (arsa, arazi, bina ve işyeri) ayrı ayrı bilgi formu doldurmak zorundadırlar. Emlak bildirim formlarını ilgili belediyelerden temin edebilirler.
Emlak bildirimi için; tapu fotokopisi, binalar için yapı kullanma izin fotokopisi, binanın bulunduğu adres (mahalle, sokak ve numarası) beyan sahibinin ikamet ve arsa işyeri adresi, vergi numarası ve T.C. kimlik numarası ile müracaat edilmelidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir