İnşaat için istenen belgeler hangileri?

İnşaat için istenen belgeler ve izinler neler? İnşaat yapmadan önce hangi belgeler ve izinler alınmalı? İnşaat yapmak için gerekenler.

Paylaş

İnşaat için istenen belgeler ve izinler alınmadan inşaat yapmak mümkün olmuyor.

İnşaat için istenen belgeler ile ilgili çalışmaları tamamlamadan inşaat yapılmıyor. Yeni bir inşaata başlamadan önce pek çok resmi merci veya kuruluştan izin alınması gerekiyor. İnşaat için izinlerin önceden alınmaması halinde inşaata başladıktan sonra karşılaşılabilecek olumsuz durumlar etkisini daha da büyüterek büyük çaplı hukuksal ve finansal sorunlara yol açabilir.

Hisseli parsellerde inşaat koşullarına da dikkat etmek ayrıca önemli. Yapı ruhsatı başvurusunda tüm hissedarların izni (muvaffakatı) aranıyor. Bu parsellerin imar planına uygun olması durumunda geçerli. Eğer özel ifraza tabi hisseli parseller söz konusu ise, imar planına uygun kadastral imar parseli oluşması şart. Her hissedarın noterden tescilli muvaffakatı, tapu senedi (arsaya hissedar olduğunun kanıtı olmak üzere), arsaya ilişkin çap örneği (kadastro planında taşınmazın geometrik konumunu gösteren belge) ile belediyeye başvurması şart.

İnşaat için istenen belgeler ve izinler

Bir müteahhidin veya yüklenicinin inşaat yapmak için alması ve tamamlaması gereken belgeler

1. İmar durumu belgesi

2. Tapu sureti,

3. Çap sureti,

4. Ruhsat dilekçesi

5. Yola terk durumu varsa terkli tapu sureti

6. Aplikasyon krokisi

7. 5 adet Mimari proje (T.M.M.O. vizesi )

8. 5 adet Betonarme projesi (T.M.M.O vizesi )

9. 5 adet Elektrik projesi (T.M.M.O vizesi )

10. 5 adet Makine tesisat projesi (T.M.M.O vizesi )

11. Mal sahibi Taahhütnamesi (Noter tasdikli)

12. T.U.S. Taahhütnamesi (Noter tasdikli)

13. Sürveyan Taahhütnamesi (Noter tasdikli)

14. Harita Mühendislik Aplikasyon Taahhütnamesi (Noter tasdikli)

15. T.U.S. Büro Sicil Belgesi

16. Mimar Büro Sicil Belgesi

17. Zemin Etüd Raporu (T.M.M.O vizesi )