Gayrimenkul sertifikası nasıl alınır?

Gayrimenkul sertifikası nasıl alınır? sorusu konut yatırımcıların en çok merak ettiği konuların başında yer alıyor.

Paylaş

Gayrimenkul sertifikası nasıl alınır? sorusu konut yatırımcıların en çok merak ettiği konuların başında yer alıyor.

Sermaye Piyasası Kurulu’nca gayrimenkul sertifikalarının ihracını ve işleyişini kolaylaştırmak ve yaygınlaştırmak için hazırlanan Gayrimenkul Sertifikaları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’in bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

Gayrimenkul Sertifikası, vatandaşa, yatırımcıya metrekare bazında konut satışının önünü açan bir yatırım aracı olarak öne çıkacak. Son yıllarda artan konut fiyatları, yüksek ev fiyatları tüketicinin, yatırımcının  daire bazında değil, metrekare bazında yatırım yapmasına imkan sağlayacak. Sertifika satmaya hak kazanan, önceden sertifika satışı konusunda izinleri alan firmalar, konut projelerini metrekare metrekare satabilecek.

Gayrimenkul sertifikaları, ihraççılar tarafından inşa edilecek veya edilmekte olan gayrimenkul projelerinin finansmanında kullanılmak üzere ihraç edilen bir yatırım aracı. Gayrimenkul projesinin belirli bağımsız bölümlerini veya bağımsız bölümlerin belirli bir alan birimini temsil eden, nominal değeri eşit bir sermaye piyasası aracı olarak da tanımlanıyor.

Gayrimenkul sertifikalarının yaygın bir biçimde kullanılmasıyla birlikte, gayrimenkul projelerinin menkul kıymet haline dönüştürülerek alım satıma konu olabilecek.

Gayrimenkul projelerinden bağımsız bölümü almaya gücü yetmeyen küçük yatırımcıların da sisteme dahil edilmesi mümkün olacak ve gayrimenkul sektöründeki fırsatlardan yararlanabilecekler.

Gayrimenkul sertifikası nasıl alınır?

Gayrimenkul sertifikası nasıl alınır? Gayrimenkul sertifikası, bu tür sertifikayı ihraç etmeye yetkili kuruluşlara başvurarak alınabilecek.

Gayrimenkul sertifikası ihraççıları SPK’ya başvuruda bulunan anonim ortaklıklar ile kendi mevzuatları uyarınca sermaye piyasası aracı ihraç etmeye yetkili kamu kurum ve kuruluşları olarak tanımlanıyor.

Gayrimenkul sertifikası için ihraççı olabilmek için tecrübe ve arsa sahibi olma zorunluluğu, özkaynak kaybının olmaması ve yatırım yapılabilir seviye derecelendirme notunun alınmış olması gibi şartlar var. TOKİ, İller Bankası ve bunların bağlı ortaklıklarının ihraççı veya arsa sahibi olduğu durumlar için bu şartlarda bazı kolaylıklar sağlıyor.

Kentsel Dönüşüm amaçlı projelerde yine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, TOKİ, İller Bankası ve belediyeler ile bunların iştirakleri, bağlı ortaklıkları veya bunlar tarafından anlaşma suretiyle belirlenecek tüzel kişilerin ihraççı olması mümkün.

Gayrimenkul sertifikasına sahip olanlar, ellerinde eğer yeterli sayıda sertifika varsa sertifikada belirlenen tarihte inşa edilen gayrimenkulün bağımsız bir bölümünü alabilirler. Bu hakkını kullanmak istemeyenler ya da yeterli sayıda sertifikaya sahip olmayanlar da  izahname ile gelir elde edebilecek. İzahname ile ilan edilen oranda faiz veya gayrimenkulün sertifika sahiplerince talep edilmeyen bölümünün banka tarafından açık artırma ile satılması sonucu elde edilen gelirden payları oranında hesaplanan tutarı da talep edebilirler.