Enerji Kimlik Belgesi nedir, nasıl sorgulanır?

Enerji Kimlik Belgesi, 2011’den önce yapı ruhsatı almış tüm binalar için 2 Mayıs 2017’den itibaren zorunlu olacak.

Paylaş

Enerji Kimlik Belgesi, 2011’den önce yapı ruhsatı almış tüm binalar için 2 Mayıs 2017’den itibaren zorunlu olacak.

Enerji Verimliliği Kanunu’na göre, 2 Mayıs 2017 itibariyle Enerji Kimlik Belgesi olmayan konutlarda alım-satım yapılamayacak. Ev satın almak ya da kiralamak isteyenlerin kararında belirleyici bir kriter haline gelecek olan belge, 2011’den önce yapı ruhsatı almış tüm binalar için 2 Mayıs 2017’den itibaren zorunlu olacak.

Enerji Kimlik Belgesi nedir?

Enerji Kimlik Belgesi, konutlarda enerji kaynaklarının etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasını amaçlıyor. Enerji israfının önlenmesi, binanın enerji ihtiyacı ve enerji tüketim sınıflandırması, sera gazı salımı seviyesi, yalıtım özellikleri ve ısıtma-soğutma sistemlerinin verimi açısında büyük önem taşıyor. Belge kapsamında binalar için bazı sınıflandırmalar da bulunuyor. A’dan G’ye kadar yapılan bu sınıflandırmalar içinde en yüksek seviye olan A, en yüksek verimi gösteriyor. G ise en düşük verimi ifade ediyor.

Belge verilecek binada ısı yalıtımı, pencerelerin ısı yalıtımı, ısıtma-soğutma ekipmanları ve aydınlatma armatürlerinin gibi birçok enerji verimliliği kıstasına dikkat ediliyor. Önümüzdeki dönemde bu belgeye sahip olan konutlar, konut sahibi olmak isteyenlerin satın alma kararlarını da önemli ölçüde etkileyecek.

Belgeye sahip olan konutların daha hızlı ve değerinde satılması bekleniyor. Konut almak isteyenler artık sadece fiyata değil bu belgenin olup olmadığına da bakacak. Enerji Sınıfı yüksek olan binalara olan talep gün geçtikçe artacak ve bu da mutlaka yapı fiyatlarına yansıyacak. Belge, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yetki verdiği kuruluşlar tarafından gerekli kriterleri sağlayan binalara veriliyor. Bu belgeyi almak için istenenler binanın mimari, ısı yalıtım, elektrik ve mekanik tesisat projeleri.

Enerji Kimlik Belgesi alırken bunlara dikkat!

Belgeyi, Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı eğitimine katılarak başarılı olmuş ve EKB Uzmanı Belgesini almış Mimarlar, Makine, Elektrik ve İnşaat Mühendisleri düzenleyebiliyor. EKB Uzmanları yeni veya mevcut binalara belge düzenleyebiliyor. Yeni binalara Enerji Kimlik Belgesi düzenleyebilmeleri için aynı zamanda Serbest Mühendis Müşavir belgesine sahip olmaları ve çalıştıkları kurumu BEP-TR sistemine kaydettirmeleri gerekiyor. Mevcut binaların belgelerini ise bina kategorisinde yetkili bir Enerji Verimliliği Danışmanlığı firmasına bağlı çalışan EKB Uzmanları düzenleyebiliyor.

Enerji Kimlik Belgesi sorgulama

Belge mutlaka güvenilir bir firmaya düzenletilmeli. Düzenlenmesi sırasında yapılacak usulsüzlüklerden bina sahibi ya da yönetiminin sorumlu olacak.

Enerji Kimlik Belgesi, mevcut binalar ve yeni binalar olarak iki farklı şekilde sisteme giriliyor.  Eski bina için belge alımak isteniyorsa firmanın mutlaka eski binalar için yetkisinin olup olmadığı sorulmalı. Eski bina için belge düzenleyen firma sayısı az olduğundan dolayı eski ve yeni bina EKB’leri arasında ciddi fiyat farkları olabiliyor.

Belge, mutlaka sistemden sorgulatılmalı. Belge için yapılacak hesaplamalarda binanın tüm yapı bilgilerinin BEP-TR programına girilmesi gerekiyor. Binanın sadece dış duvar, kapı ve pencerelerini sisteme girip, daire, oda, bilgilerini girmeden belge düzenleyenlere karşı dikkat edilmeli.

Enerji Kimlik Belgesi sorgulama için: http://www.bep.gov.tr/beptrsorgu/SertifikaSorgula.aspx