Emlak vergisi hakkında bilinmesi gerekenler

Emlak vergisi hakkında bilinmesi gereken önemli bilgileri haberimizde bulabilirsiniz. İşte emlak vergisi hakkında en çok merak edilenler...

Paylaş

Emlak vergisi hakkında bilinmesi gereken önemli bilgileri haberimizde bulabilirsiniz. İşte emlak vergisi hakkında en çok merak edilenler…

1319 sayılı Emlak Vergi Kanununa göre emlak vergisi arazi, arsa ve binalar için ödeniyor. Bu tür taşınmazı olan mükellefler emlak vergisi ödemekle yükümlü. Emlak vergisi ödeyecek kişilerin ilgili belediyelerin emlak servislerine müracaat etmeleri gerekiyor.

Gayrimenkul bildirimi için ilgili birime giden mükellefler her bir gayrimenkul türü için (arsa,arazi,bina ve işyeri ) ayrı ayrı bilgi formu doldurmak zorunda. Emlak bildirim formlarını ilgili belediyelerden temin edebilirler.

Emlak bildirimi için; tapu fotokopisi, binalar için yapı kullanma izin fotokopisi, binanın bulunduğu adres (mahalle, sokak ve numarası) beyan sahibinin ikamet ve arsa işyeri adresi, vergi numarası ve T.C. kimlik numarası ile müracaat edilmeli.

Emlak vergisi 1. taksiti Mart-Nisan-Mayıs ayının sonu, 2. taksiti Kasım ayının sonuna kadar 2 eşit taksitte ödeniyor. (İsteyen mükellefler vergilerinin tamamını 1. dönemde ödeyebiliyor.)

Gayrimenkullere (arsa, arazi, mesken ve işyeri) ait vergi ödeyeceği yıl itibariyle asgari rayiç değerleri üzerinden hesaplanıyor. Vergi oranları arsalar için %06, araziler için %03, meskenler için %02 ve işyerleri için %04 olarak hesaplanıyor.

Emlak vergisinin zamanında ödemeyen mükellef geciken taksit için her ay 6183 Sayılı Kanun hükmüne göre tespit edilen oranda gecikme cezası ödemek zorunda kalıyor.

Emlak vergisi indirimli ödenebilir

Emlak Vergisin indirimli olarak ödenebiliyor. Başvuru sahibi emekli veya hiçbir geliri yoksa, bir konutu varsa bu konutunu sadece oturma amaçlı kullanıyorsa emlak vergisinin 8. maddesine göre indirimli ödüyor. İndirimli verginin uygulanabilmesi için mükellefin indirim ile ilgili müracaat formunu doldurmaları gerekiyor.

Bildirimde bulunmak için Tapu belgesi, kimlik fotokopisi ve vergi numarası ile birlikte belediyelerin emlak servisine müracaat edilmesi gerekiyor. Vergi dairesinde tapu alış tarihi ve satıcının bildirimde bulunup bulunmadığını göz önüne alarak gerekli işlemi yapıyor.

Emlak vergisi borcu var ise ödenmeli, o yıl için emlak asgari rayiç değerinin emlak  vergi dairesinden öğrenilerek tapuda devir işlemi bu değer üzerinden yapılmalı.

Satılan daire, işyeri, arsa  veya arazinin emlak beyanının satan kişinin üzerinden düşülmesi için ilgili belediyeye dilekçe vermek gerekmiyor. Emlak satıldığı yıl itibariyle satılan yerin vergisi satan kişiye ait oluyor.

Ölen kişi bildirimde bulunmamışsa varisler üç ay içerisinde bulundukları taktirde cezai işlem uygulanmıyor. Ölüm tarihinden üç ay sonra varisler tarafından bildirimde bulunulmaz ise her varis adıma ayrı ayrı ceza uygulanıyor ve takibi vergi ziya, vergi ve gecikme cezası da alınıyor.

Bildirimi verilmemiş bir gayrimenkulün vergiden alıcı ve satıcı müteselsilen sorumlu oluyor. Kişinin aldığı gayrimenkulün bildirimi satıcı tarafıbdan verilmemiş ise vergi dairesi,alan kişiden geriye dönük vergi ve cezaları alıyor.

Emlak vergisi 2017 oranları, emlak vergisi nasıl hesaplanır?

2017 emlak vergisi  yılı içinde ödenek emlak vergileri bir önceki yıla göre yüzde 3.83 arttı. Vergiler 2 taksit halinde ödenebiliyor. Vergiler belediyelerin gösterdiği merkezlere direkt olarak veya internet siteleri üzerinden ödenebiliyor.

Büyükşehir sınırları içinde kalan gayrimenkullerden emlak değeri üzerinden binde 2, mesken dışı binalardan binde 4, arazilerden binde 2 ve arsalardan binde 6 oranında emlak vergisi alınıyor. Örnek olarak İzmir’den 2012 yılında satın alınan bir konutun 2016 yılı emlak vergi değeri 200.000 TL ise 2017 yılında bu değer 207.660 TL’ye ulaşıyor. Emlak değeri üzerinden binde 2’lik konut vergisi oranı hesaplandığında ev sahibinin evi için 415.32 TL emlak vergisi ödemesi gerekiyor.

Büyükşehir belediyesi dışındaki yerlerde ise meskenlerin emlak değeri üzerinden binde 1, mesken dışı binalardan binde 2, arazilerden binde 1 ve arsalardan binde 3 oranında vergi alınıyor. Emlak vergileri, iki taksit halinde ödeniyor. Emlak vergisinin ilk taksitini mart ayından itibaren ödemeye başlayabiliyor. İlk taksitler, son ödeme tarihi olan 31 Mayıs 2017 tarihine kadar yatırılabiliyor.