Emlak ofisi nasıl açılır, emlakçı nasıl olunur?

Emlak ofisi nasıl açılır, emlakçı nasıl olunur, emlakçılık yetki belgesi nasıl alınır? soruları emlak merak ediliyor.

Paylaş

Emlak ofisi nasıl açılır, emlakçı nasıl olunur, emlakçılık yetki belgesi nasıl alınır? soruları emlak ve gayrimenkul işi yaparak para kazanmak isteyenkerin merak ettiği konular arasında.

Emlakçılıkta uzun süredir beklenen yasa sonunda ortaya çıktı. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı yayınladığı taslak metni sektörün değerlendirmesine sundu. Bakalım ilerleyen dönemlerde yeni emlakçılık düzenlemesi ile emlak ve gayrimenkul alım satım işlerinde neler değişecek? Her önüne gelenin emlak ofisi açmak istemesi, emlakçılık yapmak tarih mi olacak?

Emlak ofisi nasıl açılır? Emlak ofisi açacak işletmelerde aranacak şartlar neler olacak?

23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 2 nci maddesinde tanımlanan bağımsız bölüm niteliğinde olması.

En az otuz metrekare büyüklüğe sahip olması.

İçinde idari büro ve kabul yeri ile 14 üncü maddenin birinci fıkrasının (k) bendinde belirtilen dosyalama işleminin fiziksel olarak yapılması durumunda arşiv bölümü bulunması.

Hizmetin düzenli, sistemli ve hızlı bir şekilde verilmesini sağlayacak miktar ve özellikte masa, dolap, koltuk ve benzeri malzeme ile bilgisayar, internet, telefon, tarayıcı ve faks gibi teknik donanıma sahip olması.

Taşınmazın gösterilmesi gibi işletme faaliyetlerinde kullanılmak üzere mülkiyeti işletmeye ait veya işletme adına kiralanmış yeterli sayıda taşıt bulundurulması.

Emlak ofisi nasıl açılır, Emlakçı nasıl olunur? Emlakçılık Yetki Belgesi verilmesinde aranan şartlar neler?

Esnaf ve sanatkârlar odasına, ticaret ve sanayi odasına veya ticaret ve sanayi odalarının ayrı kurulduğu yerlerde ticaret odasına kayıtlı olunması,

Gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olunması,

Gerçek kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların kendilerinin, ticaret şirketleri ile diğer tüzel kişi tacirlerin temsile yetkili kişilerinden en az birinin, şubelerde ise şube müdürünün;

On sekiz yaşını doldurmuş olması,

En az lise mezunu olması,

Mesleki yeterlilik belgesine veya emlak yönetimine ilişkin ön lisans diplomasına sahip olması,

İflas etmemiş veya iflas etmiş olsa bile itibarını yeniden kazanmış olması,

Konkordato ilan etmemiş olması,

Kasten işlenen bir suçtan dolayı affa uğramış olsalar dahi devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, milli savunmaya ve devlet sırlarına karşı suçlar ile casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, terörün finansmanı, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından hüküm giymemiş ya da ticaret ve sanat icrasından hükmen yasaklanmamış olması,
gerekir.

Bakanlık, emlakçılık yapmak için yetki belgesi verilmesi için mesleki eğitim şartı getirmeye ve bu eğitime ilişkin usul ve esasları ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının görüşlerini alarak belirlemeye yetkili olacak. Mesleki eğitim, Bakanlık veya Bakanlıkça uygun görülen üniversite, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve mesleki yeterlilik belgesi vermeye yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından verilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir