Emlak komisyonu oranı yüzde kaç alınıyor?

Emlak komisyonu ne kadar? Emlak komisyonu, emlakçılık ve gayrimenkul işiyle uğraşanların en önemli gelir kalemi olarak biliniyor.

Paylaş

Emlak komisyonu, emlakçılık ve gayrimenkul işiyle uğraşanların en önemli gelir kalemi olarak biliniyor. Satışa konu olan gayrimenkulün net alım ya da satım bedeli üzerinden alınıyor. Emlak komisyonu oranı  % 2 + KDV (%18) olarak uygulanıyor. İlgili mevzuatta belirlen bu ücret alıcıdan ve satıcıdan ayrı ayrı tahsil ediliyor.

Emlak komisyonu, gayrimenkulün kiralanması durumunda yalnızca kiracıdan bir defaya mahsus olmak üzere tahsil ediliyor. Kracıdan alınacak emlakçı komisyonu bir yıllık kira bedelinin %10’u + KDV (%18) olarak uygulanıyor.

Emlakçı aracılığı ile gayrimenkul satın almak ve kiralamak isteyenlerin sözleşme yapılmasını unutmaması gerekiyor. Yapılacak olan sözleşmede gayrimenkulün değeri, ödenecek komisyon tutarı ve diğer işlemler hakkında detaylar mutlaka yer almalı. Satış ve kiralama işlemlerinde sadece yer gösterme karşılığında komisyon talep edenlere kesinlikle itibar edilmemeli.

Emlak komisyonu nasıl hesaplanır? Emlak komisyonu yüzde kaç?

Emlakçının alıcı ve satıcı arasında aracı olduğu tüm işlemler bu sözleşme kapsamında gerçekleştiriliyor. Bu yüzden alıcı ya da satıcının emlakçı ile yaptığı sözleşmeye göre belirlenen komisyon oranını ödemek durumunda.

2017 yılına göre belirlenen oranlar dahilinde bir örnek;

Alım satım işlemi gerçekleştirilmesi esnasında % 2 alıcıdan % 2 satıcıdan toplam % 4 oranında alınacak olan ve 300 bin TL’ye satılan gayrimenkul için emlak komisyon bedeli: 300.000 × % 4 = 12.000 TL bunun 6.000’ni alıcı diğer yarısını satıcı ödüyor.

Kiralama işlemlerinde ödenecek emlakçı komisyonu; Kira bedeli 2000 TL olan dairenin yıllık toplam bedeli: 24.000 × % 10 = 2400 TL + KDV şeklinde ödenecek.

Gayrimenkul alıcıları ve satıcıları emlakçı ile yaptıkları sözleşme kapsamında belirlenmiş komisyon oranlarını ödemek zorunda. Bu sözleşme emlakçı için hak talebi, alıcı ve satıcı için borcun doğması anlamına geliyor. Alıcı ve satıcılar borç yükümlülüğünü verilen süre içerisinde yerine getirmezse icra takibi sözleşme kapsamında başlatılabiliyor.