Kentsel dönüşüm mağdurları çözüm bekliyor

Kentsel dönüşüm mağdurları afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkında kanun kapsamında son dönemde sıkıntılar yaşıyor.

Paylaş

Kentsel dönüşüm mağdurları afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkında kanun kapsamında son dönemde sıkıntılar yaşıyor.

 Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı “16 Mayıs 2012 tarihli 6306 sayılı yasa ilk çıkarıldığında, afet riski taşıyan yaklaşık 6.5 milyon bağımsız bölümün yenilenmesi planlanıyordu. Bakanlığımızın verilerine göre ise şimdiye kadar 592 bin konut ve iş yeri riskli yapı statüsünde yenilendi. Maalesef inşaat sektöründe yaşanan durgunluk şimdide kentsel dönüşümü vurdu. Yasa kapsamında herhangi bir kat malikinin başvurusu ile yıkılan lakin müteahhitlerin inşaatına devam etmediği birçok yapı mağduriyetlere yol açıyor. Kira ödemeleri yapılamadığı gibi müteahhitler sözleşmeleri artık fesh ediyorlar. Binası yıkılan ve açıkta kalan maliklerin sayısı gün geçtikçe artıyor. Bu çığlığa kulak verilmeli” dedi.

İmar Barışı kentsel dönüşümü baltaladı

İmar barışı kapsamında yaklaşık 10 milyona yakın başvurunun yapılacağını düşündüğünü belirten Özelmacıklı “Yapılan düzenlemenin yapıları risksiz veya depreme dayanıklı hale getirmedi. Lakin taşınmazların yıkım kararlarının iptal edilmesi hatta krediye uygun hale gelecek olması kentsel dönüşümü baltaladı. Hatta imar barışı çerçevesinde başvuru yapanlar ve bedel ödeyenler artık kentsel dönüşümü akıllarından çıkarmış oldular. İmar barışında riskli yapı tespit raporu zorunlu olmalıydı” dedi.

Yeni düzenleme kentsel dönüşüm mağdurları için bir umut

6306 sayılı yasa kapsımında yeni yılda yapılacak olan değişikliğin bundan sonraki mağduriyetlerin en azından önüne geçebileceğini belirten Altın Emlak Genel Müdürü “Tamamlanma sigortasının yanı sıra bakanlık tarafından da belirlenecek teknik yeterlilikler ve kriterler söz konusu olacak. Hatta bu aşamada bankalar tamamlanma oranına göre kentsel dönüşüm sürecini yönetmeli. 7153 sayılı yasaya göre ayrıca kentsel dönüşümde ilk satışlar taleplerde harç, vergi ve döner sermaye muafiyetleri de uygulanacak. Yıkılan inşaat alanının 1.5 katına kadarki kısımlar için belediyeye de ödeme yapılmayacak” dedi.