Enerji kimlik belgesi konut değerini nasıl etkileyecek?

Enerji kimlik belgesi zorunluğu ile birlikte enerji verimliliği düşük olan binaların değerinde düşüş yaşanabilir.

Paylaş

Enerji kimlik belgesi zorunluğu ile birlikte binaların değerinde artış ve düşüş yaşanabilir. Enerji verimliliği bakımından iyi durumda olan binaların değeri daha yüksek olabilir. Enerji verimliliği açısından düşük seviyede olan binalarda fiyat bakımından değer kaybı olabilir.

Bu belgenin zorunlu olması ile birlikte enerji verimliliği açısından vasat durumdaki binaların yüksek fiyata satışı konusunda farklı gelişmeler yaşanabilir. Bina ya da konut almak isteyenler artık bu belgeyi daha fazla önemseyecek. Konut satın alırken enerji verimliliği açısından elverişli ve iyi durumda olan konutları daha fazla tercih edecekler. Enerji maliyetlerinin hızla arttığı günümüzde konut sahibi olmayı düşünenler enerji sarfiyatı düşük, daha az tüketim yapacakları konutlarda oturmayı amaçlıyor.

Enerji kimlik belgesi, 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve buna bağlı olarak çıkartılan Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğine göre talep edilen bir belge. Binalarda enerjinin ve enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını, enerji israfının önlenmesini ve çevrenin korunmasını sağlamak adına önem taşıyor. Bu noktada asgari olarak binanın enerji ihtiyacı ve enerji tüketim sınıflandırması, sera gazı salımı seviyesi, yalıtım özellikleri ve ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgileri içeriyor.

Bu belge kapsamında sınıflandırmalar A’dan G’ye kadar yapılıyor. A sınıfı en verimli seviyeyi belirtiyor, G sınıfı en düşük verimli seviyeyi belirtiyor. Binalarda bu sınıflandırmayı gösteren belgeye Enerji Kimlik Belgesi ya da kısaca EKB deniliyor.

Mevcut binalar halihazırdaki ısı yalıtımı, pencerelerin ısı yalıtımı, ısıtma-soğutma ekipmanları verimi, aydınlatma armatürleri verimliliği gibi parametrelerine bağlı olarak bu belgeye sahip olabiliyor.

Enerji kimlik belgesi düzenlemek üzere yetki belgesi almış olan ve meslek odalarından alınmış SMM belgesine sahip mühendisler veya mimarlar ya da bünyesinde bu vasıflara haiz mühendis veya mimar bulunduran tüzel kişiler yeni yapılacak olan binalara bu belgeyi vermeye Yetkili Kuruluş sayılıyor. www.emlakzamani.net

Bu belgeyi sorgulamak için tıklayın