Emlakçılık yeni düzenleme ile nasıl yapılacak?

Emlakçılık yeni düzenleme ile sil baştan değişiyor. Alım satım işlemlerinde hizmet bedeli oranı satış bedelinin yüzde 3'ünü geçmeyecek.

Paylaş

Emlakçılık yeni düzenleme ile sil baştan değişiyor. Alım satım işlemlerinde hizmet bedeli oranı sözleşmede yer alan satış bedelinin yüzde 3’ünden fazla olamayacak.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, yaptığı yazılı açıklamada, taşınmaz ticaretine ilişkin aracılık ve danışmanlık hizmetinin çerçevesini çizen Taşınmaz Ticareti Yönetmelik Taslağı’nı bakanlığın internet sitesinde kamu kurum ve kuruluşları, meslek kuruluşları ile dernek ve federasyonların görüşüne açtıklarını bildirdi.

Emlakçılık yeni düzenleme ile nasıl olacak?

Taşınmaz ticaretiyle uğraşan tacirler ile esnaf ve sanatkarlara, her bir işletmesi için yetki belgesi alma kriteri getirilecek. Bu yetki belgesi taşınmaz ticareti yapılan işletmenin bulunduğu yerdeki ticaret il müdürlükleri tarafından verilecek. Taşınmaz ticareti yapılan işletmelerde çalıştırılan pazarlama ve satış personelinin yanı sıra bu işle uğraşan esnaf ve sanatkarlara mesleki yeterlilik belgesi zorunluluğu geliyor. Ayrıca ticaret şirketleri ile diğer tüzel kişi tacirlerin temsile yetkili kişilerinden en az birine, şubelerde ise şube müdürüne mesleki yeterlilik belgesi alma yükümlülüğü getirilecek.

Her bir işletme için ayrı verilecek ve beş yıl geçerli olacak. Belediyeler işyeri açma ve çalışma ruhsatı vermeden önce yetki belgesini kontrol edecek. Vergi mükellefi olmayan, oda kaydı bulunmayan, sahtecilik, rüşvet gibi suçlara karışmış olan ve on sekiz yaşını doldurmamış olanlara yetki belgesi verilmeyecek.

Emlakçılık yeni düzenlemeye göre emlak ofisi nasıl olacak?

Emlak ofisi artık bir bağımsız bölüm olabilecek ve en az otuz metrekare büyüklüğe sahip olacak. İçinde dosyalama için arşiv bulunması, gerekli teknik ve fiziksel donanımlara sahip olması istenecek. Ayrıca taşınmazın gösterilmesi için işletmeye ait ya da kiralanmış taşıt bulundurulması zorunlu olacak.

Düzenleme ile birlikte taşınmaz ticareti kapsamında alınacak hizmet bedeline hak kazanılmasını, taraflar arasında alım satıma aracılık sözleşmesi veya kiralamaya aracılık sözleşmesinin kurulması şartına bağlanacak. Bu çerçevede, alım satım işlemlerinde hizmet bedeli oranının alım satıma aracılık sözleşmesinde yer alan satış bedelinin yüzde 3’ünden fazla olmayacak. Kiralama işlemlerinde ise hizmet bedelinin kiralamaya aracılık sözleşmesinde yer alan kira bedelinin bir aylık tutarından fazla olmaması öngörülüyor. Ayrıca hizmet bedelinin iş sahibi ile alıcı veya kiracı arasında aksi yazılı olarak kararlaştırılmadıkça eşit olarak paylaştırılması şartı getiriliyor. Hizmet sözleşmesinde alım satıma ilişkin hizmet bedeli oranına yer verilmemesi halinde hizmet bedelinin, alım satıma aracılık sözleşmesinde yer alan satış bedelinin binde beşi olacak. Kiralamaya ilişkin hizmet bedeline yer verilmemesi halinde ise herhangi bir bedel talep edilememesi kuralını getirilecek.

Taraflardan herhangi birinin hukuken haklı bir sebebi olmaksızın alım satım veya kiralamadan cayması durumunda ödeme yükümlülüğü getirilecek. Cayan tarafa, alım satım işlemlerinde hizmet bedelinin yüzde 10’unu, kiralama işlemlerinde hizmet bedelinin tamamını ödeme yükümlülüğü gelecek. Taşınmazı gösterme hizmeti karşılığında herhangi bir ücret talep edilemeyecek. İlçe sınırı dışında verilen taşınmaz gösterme hizmeti için ulaşım masrafı talep edebilecek.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir